HÜSEYİN PAŞA, Ağa - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

HÜSEYİN PAŞA, Ağa ile İLİŞKİLİ MADDELER

Döneminde görev yaptığı padişah
MAHMUD II
Osmanlı padişahı (1808-1839).
Önemli aktörlerinden biri olduğu hadise
VAK‘A-i HAYRİYYE
Yeniçeri Ocağı’nın ilgasını ifade eden tabir.
ASÂKİR-i MANSÛRE-i MUHAMMEDİYYE
Yeniçeri Ocağı’nın II. Mahmud tarafından 1826 yılında kaldırılması üzerine onun yerine kurulan yeni askerî teşkilâta verilen ad.
YENİÇERİ
Osmanlı askerî teşkilâtında özel konumlu, maaşlı, dâimî yaya ordusu.
Yeniçeri Ocağı'nın ilgasında birlikte hareket ettiği şahıs
CELÂLEDDİN AĞA, Mehmed
Osmanlı Devleti’nin son yeniçeri ağası.
Yeniçeri Ocağı'nın ilgasında birlikte hareket ettiği şahıs
İZZET MEHMED PAŞA, Dârendeli
Osmanlı sadrazamı.
Çağdaşı
REŞİD MEHMED PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Çağdaşı
HÜSREV PAŞA, Koca
Osmanlı sadrazamı.
Mücadele ettiği şahıs
İBRÂHİM PAŞA, Kavalalı
Mısır Valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa’nın oğlu.
II. Mahmud'un emriyle yaptırdığı kule
BEYAZIT YANGIN KULESİ
İstanbul Beyazıt’ta İstanbul Üniversitesi bahçesinde yangın gözetlemek için inşa edilmiş kule.
Döneminde görev yaptığı padişah
ABDÜLMECİD
Osmanlı padişahı (1839-1861).
Tavsiyesiyle kurulan ocak
EŞKİNCİ OCAĞI
II. Mahmud zamanında Yeniçeri Ocağı’nın ilgasından önce kurulan tâlimli askerî sınıf.
Çağdaşı
İZZET MOLLA, Keçecizâde
Divan şiirinin XIX. yüzyıldaki son temsilcilerinden.
Bir dönem kâtipliğini yapan şahıs
İRFAN PAŞA
Osmanlı devlet adamı ve şair.
Bir dönem kâtipliğini yapan şahıs
ZÎVER PAŞA
Osmanlı devlet adamı, şair.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER