HÜSREV PAŞA, Koca - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

HÜSREV PAŞA, Koca ile İLİŞKİLİ MADDELER

HÜSREV PAŞA KÜLLİYESİ
İstanbul Eyüp’te Tanzimat dönemine ait külliye.
HÜSREV PAŞA KÜTÜPHANESİ
Koca Hüsrev Paşa (ö. 1855) tarafından İstanbul Eyüp’teki külliyesinde kurulan kütüphane.
Sadrazamlığını yaptığı padişah
ABDÜLMECİD
Osmanlı padişahı (1839-1861).
Hâmisi, selefi ve halefi
MEHMED EMİN RAUF PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Çağdaşı
KAVALALI MEHMED ALİ PAŞA
Mısır valisi ve kendi adıyla anılan hânedanın kurucusu.
Çağdaşı
MUSTAFA REŞİD PAŞA
Osmanlı sadrazamı, Tanzimat döneminin önde gelen devlet adamlarından.
Himayesinde yetişen şahıs
REŞİD MEHMED PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Muhalif olduğu ıslahat programı
TANZİMAT
Sultan Abdülmecid’in yayımladığı mülkî ıslahat programı ve bunun uygulandığı dönem.
Seraskerliğine tayin edildiği ordu
ASÂKİR-i MANSÛRE-i MUHAMMEDİYYE
Yeniçeri Ocağı’nın II. Mahmud tarafından 1826 yılında kaldırılması üzerine onun yerine kurulan yeni askerî teşkilâta verilen ad.
Hizmete açtığı kışla
SELİMİYE KIŞLASI
İstanbul’da XIX. yüzyılın ilk yarısında inşa edilen kışla.
SADRAZAM
Osmanlılar’da devlet idaresinin padişah vekili olarak önde gelen sorumlusu, başvezirin unvanı.
Döneminde çeşitli görevler yaptığı padişah
SELİM III
Osmanlı padişahı (1789-1807).
Döneminde çeşitli görevler yaptığı padişah
MAHMUD II
Osmanlı padişahı (1808-1839).
Mühürdarı ve kethüdâsı olduğu kişi
HÜSEYİN PAŞA, Küçük
Osmanlı kaptan-ı deryâsı ve veziri.
Bir dönem reisliğini yaptığı meclis
MECLİS-i VÂLÂ-yı AHKÂM-ı ADLİYYE
II. Mahmud’un kurduğu, reformları planlayıp icrasını denetleyen yüksek yasama ve yargı organı.
Taraftarları arasında yer aldığı program
NİZÂM-ı CEDÎD
III. Selim zamanında yenilenme ve yeniden yapılanma dönemi (1792-1807).
Sadrazam olmasını sağladığı kişi
İZZET MEHMED PAŞA, Dârendeli
Osmanlı sadrazamı.
Himayesinde yetişen şahıs
EDHEM PAŞA, İbrâhim
Osmanlı sadrazamı.
Bir dönem tercümanlığını yapan şahıs
REDHOUSE, Sir James William
İngiliz şarkiyatçısı, dil bilimci ve lugatçı.
Çağdaşı
PERTEV MEHMED SAİD PAŞA
Osmanlı devlet adamı.
Çağdaşı
MOLTKE, Helmuth von
Bir süre Osmanlı hizmetinde bulunan Prusyalı asker ve devlet adamı.
Çağdaşı
İBRÂHİM PAŞA, Kavalalı
Mısır Valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa’nın oğlu.
Çağdaşı
HÂLET EFENDİ
Osmanlı devlet adamı.
Görüşmelerine katıldığı antlaşma
HÜNKÂR İSKELESİ ANTLAŞMASI
Rusya ile 8 Temmuz 1833’te imzalanan savunma ittifak antlaşması.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER