İBN ABDÛS el-CEHŞİYÂRÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

İBN ABDÛS el-CEHŞİYÂRÎ

bk. CEHŞİYÂRÎ
Kitâbü’l-Vüzerâʾ ve’l-küttâb adlı eseriyle meşhur olan Abbâsî devlet adamı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER