İBN ÂDEM - TDV İslâm Ansiklopedisi

İBN ÂDEM

bk. YAHYÂ b. ÂDEM
Kitâbü’l-Harâc adlı eseriyle tanınan Kur’an ve hadis âlimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER