İBN BÂB - TDV İslâm Ansiklopedisi

İBN BÂB

bk. AMR b. UBEYD
Mu‘tezile’nin kurucularından ve hadis rivayet eden ilk kelâmcılardan.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER