İBN EBÛ ZÂİDE - TDV İslâm Ansiklopedisi

İBN EBÛ ZÂİDE

bk. YAHYÂ b. ZEKERİYYÂ
Ebû Hanîfe’nin talebelerinden, fakih ve muhaddis.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER