İBN EBÜ’l-MEKÂRİM - TDV İslâm Ansiklopedisi

İBN EBÜ’l-MEKÂRİM

bk. BEKRÎ, Ebü’s-Sürûr
Mısırlı müfessir ve Şâfiî fakihi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER