İBN KĀSIM el-ABBÂDÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

İBN KĀSIM el-ABBÂDÎ

bk. ABBÂDÎ, İbn Kāsım
Daha çok Şâfiî fıkhı ve Arap gramerine dair eserlere yazdığı şerhlerle tanınan âlim.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER