İBN MÂÜSSEMÂ - TDV İslâm Ansiklopedisi

İBN MÂÜSSEMÂ

bk. UBÂDE b. MÂÜSSEMÂ
Müveşşahlarıyla tanınan Endülüslü Arap şairi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER