İBN MESRÛK - TDV İslâm Ansiklopedisi

İBN MESRÛK

bk. AHMED b. MUHAMMED b. MESRÛK
İlk devir sûfîlerinden.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER