İBN TÜRK - TDV İslâm Ansiklopedisi

İBN TÜRK

bk. ABDÜLHAMÎD b. VÂSİ‘ b. TÜRK
Cebir ilminin kurucularından olduğu kabul edilen İslâm matematikçisi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER