İBN ZİKRÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

İBN ZİKRÎ

bk. İBN ZEKRÎ el-FÂSÎ
Fakih, mutasavvıf ve şair.

bk. İBN ZEKRÎ et-TİLİMSÂNÎ
Mâlikî fakihi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER