İBNÜ’l-EFTAS - TDV İslâm Ansiklopedisi

İBNÜ’l-EFTAS

ابن الأفطس
bk. ABDULLAH b. EFTAS
Eftasîler Devleti’nin kurucusu (1022-1045).

bk. EFTASÎLER
Batı Endülüs’te 1022-1095 yılları arasında hüküm süren Berberî hânedanı.

bk. MUHAMMED el-MUZAFFER
Eftasî emîri (1045-1068).
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER