İBNÜ’l-HAYYÂT el-BAĞDÂDÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

İBNÜ’l-HAYYÂT el-BAĞDÂDÎ

bk. HAYYÂT, Ebü’l-Hüseyin
Mu‘tezile’nin Bağdat ekolüne mensup kelâm âlimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER