İBNÜ’l-MUALLİM - TDV İslâm Ansiklopedisi

İBNÜ’l-MUALLİM

bk. MÜFÎD, Şeyh
İmâmiyye Şîası’nın önde gelen kelâm, fıkıh ve hadis âlimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER