İBRÂHİM b. ABBAS - TDV İslâm Ansiklopedisi

İBRÂHİM b. ABBAS

bk. SÛLÎ, İbrâhim b. Abbas
Türk asıllı Arap şairi ve divan kâtibi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER