İBRÂHİM b. YEZÎD - TDV İslâm Ansiklopedisi

İBRÂHİM b. YEZÎD

bk. İBRÂHİM et-TEYMÎ
Muhaddis ve fakih tâbiî.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER