İBRÂHİM el-HARBÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

İBRÂHİM el-HARBÎ

bk. HARBÎ
Ġarîbü’l-ḥadîs̱ adlı eseriyle tanınan lugatçı, hadis hâfızı, fakih ve zâhid.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER