İBRÂHİM el-LEKĀNÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

İBRÂHİM el-LEKĀNÎ

bk. LEKĀNÎ, İbrâhim b. İbrâhim
Cevheretü’t-tevḥîd adlı manzum akaid risâlesiyle tanınan Mâlikî âlimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER