« Madde sayfasına git

İBRÂHİM HİLMİ PAŞA ile İLİŞKİLİ MADDELER

Sadrazamlığını yaptığı padişah
SELİM III
Osmanlı padişahı (1789-1807).
Sadrazamlıktan azleden padişah
MUSTAFA IV
Osmanlı padişahı (1807-1808).
Selefi
İSMÂİL PAŞA, Hâfız
Osmanlı sadrazamı.
Kabakçı isyanı sırasında kaçarak sığındığı kişi
ALEMDAR MUSTAFA PAŞA
Rusçuk âyanı, sadrazam.
Sayda Valisi Abdullah Paşa’nın te’dibi için topladığı süvarilerle maiyetinde yer aldığı kişi
DERVİŞ MEHMED PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Sadâreti döneminde meydana gelen isyan
KABAKÇI İSYANI
Nizâm-ı Cedîd ve III. Selim devrini sona erdiren isyan.
Sadâreti döneminde ayaklanarak Hicaz'ı istilâ eden akım
VEHHÂBÎLİK
Muhammed b. Abdülvehhâb’a (ö. 1206/1792) nisbet edilen dinî-siyasî akım.
Ağalığını yaptığı ordu
YENİÇERİ
Osmanlı askerî teşkilâtında özel konumlu, maaşlı, dâimî yaya ordusu.
Yaptığı görev
TURNACIBAŞI
Yeniçeri Ocağı’nın yüksek rütbeli zâbitlerinden.
Ağalık yaptığı yer
KANDİYE
Girit adasında bugün Iraklion (Herakleion) adıyla bilinen tarihî şehir.
Yaptığı görev
SAKSONCUBAŞI
Yeniçeri Ocağı cemaat ortalarından yetmiş birinci ortanın zâbiti.
Yaptığı görev
ZAĞARCIBAŞI
Yeniçeri Ocağı’nın yüksek rütbeli zâbitlerinden.
Sadâreti döneminde elden çıkan yer
BELGRAD
Sırbistan Federe Cumhuriyeti’nin ve Yugoslavya’nın başşehri.
Doğduğu yer
ÜSKÜDAR
İstanbul’un Anadolu yakasında ilçe ve tarihî bir semt.
Ağalık yaptığı yer
TRABZON
Karadeniz bölgesinin Doğu Karadeniz bölümünde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
Azlinden sonra oturması istenen yer
ŞUMNU
Kuzey Bulgaristan’da tarihî bir şehir.
Vali olarak görev yaptığı yer
SELÂNİK
Yunanistan’da tarihî bir şehir.
Vali olarak görev yaptığı yer
BOSNA EYALETİ
Osmanlılar zamanında Balkanlar’da önce sancak beyliği iken 1580’den itibaren beylerbeyilik olan bir idarî birim.
Sürgün edildiği yer
GELİBOLU
Çanakkale iline bağlı ilçe merkezi.
Muhafız olarak görevlendirildiği yer
KANDİYE
Girit adasında bugün Iraklion (Herakleion) adıyla bilinen tarihî şehir.
Mutasarrıf olarak tayin edildiği yer
İÇEL
Osmanlı taşra teşkilâtında Anadolu’nun güneyinde yer alan sancak ve günümüzde merkezi Mersin olan il.
Vali olarak görev yaptığı yer
ADANA
Akdeniz bölgesinde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
Mecburi ikametle gönderildiği, Rum ayaklanması sebebiyle muhafız olarak tayin edildiği ve vefat ettiği yer
İSTANKÖY
Ege denizinde Kos adasının Osmanlı döneminde ve günümüzdeki adı.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER