İBRÂHİM PAŞA, Melek - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

İBRÂHİM PAŞA, Melek ile İLİŞKİLİ MADDELER

Kızı Rukiye Sultan’la evlenerek damadı olduğu padişah
MURAD IV
Osmanlı padişahı (1623-1640).
Budin savunmasındaki başarısı nedeniyle "Şeytan" lakabını "Melek" olarak değiştiren, sonraki başarısızlıkları nedeniyle idam ettiren padişah
MEHMED IV
Osmanlı padişahı (1648-1687).
Bozcaada ve Yanova seferlerine katıldığı kişi
KÖPRÜLÜ MEHMED PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Tarihçilerin, oyunlarıyla haksız yere öldürülmesine sebep olarak gösterdiği kişi
İBRÂHİM PAŞA, Kara
Osmanlı sadrazamı.
İdamını isteyen kişilerden
SÜLEYMAN PAŞA, Sarı
Osmanlı sadrazamı.
İdamına itiraz eden kişi
FEYZULLAH EFENDİ, Ebûsaidzâde
Osmanlı şeyhülislâmı.
İdamı için fetva veren şeyhülislâm
ÇATALCALI ALİ EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
Dönemin tarihçileri tarafından kahramanlıkta benzetildiği kişi
TİRYÂKÎ HASAN PAŞA
Kanije kahramanı olarak tanınan Osmanlı veziri.
Dönemin tarihçileri tarafından cömertlikte benzetildiği kişi
HÂTİM et-TÂÎ
Câhiliye döneminin cömertliğiyle ünlü şairi.
Doğduğu yer
DİVRİĞİ
Sivas iline bağlı ilçe merkezi
Yaptığı görevlerden
BAŞBÂKİ KULU
Osmanlı maliye teşkilâtında defterdarlığa bağlı yoklama ve vergi bakaya tahsili ile görevli âmir.
Yaptığı görevlerden
BAŞDEFTERDAR
Gürcü Mustafa Paşa'nın yerine vali olarak tayin edildiği yer
MISIR
Büyük bir kesimi Afrika’da, küçük bir kesimi (Sînâ yarımadası) Asya’da yer alan ülke.
Beylerbeyi olarak tayin edildiği yer
DİYARBAKIR
Güneydoğu Anadolu bölgesinde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
Kubbe veziri olarak sefere gittiği yer
KAMANİÇE
Ukrayna’nın Podolya bölgesinde tarihî bir kale şehri.
Muhafız olarak görevlendirildiği yer
KANDİYE
Girit adasında bugün Iraklion (Herakleion) adıyla bilinen tarihî şehir.
Beylerbeyi olarak görevlendirildiği yer
ŞAM
İslâm dünyasının önemli tarihî şehirlerinden biri, günümüzde Suriye’nin başşehri.
Serdar olarak görevlendirildiği yer
LEHİSTAN
Kazandığı başarılar sayesinde Osmanlı himayesine giren yer
UKRAYNA
Doğu Avrupa’da ülke.
Beylerbeyi olarak görev yaptığı yer
KANDİYE
Girit adasında bugün Iraklion (Herakleion) adıyla bilinen tarihî şehir.
Beylerbeyi olarak görev yaptığı yer
ERZURUM
Doğu Anadolu’da şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
Muhafız ve vali olarak görev yaptığı, Avusturya muhasarasını neticesiz bıraktığı yer
BUDİN
Bugünkü Macaristan’ın başşehri Budapeşte’nin bir kısmı olan Buda’nın Osmanlılar dönemindeki adı ve eyalet merkezi.
İdam edildiği yer
BELGRAD
Sırbistan Federe Cumhuriyeti’nin ve Yugoslavya’nın başşehri.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER