İCTİHAD - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

İCTİHAD ile İLİŞKİLİ MADDELER

اجتهاد
Sahibi
ABDULLAH CEVDET
Son devir fikir ve siyaset adamı, Jön Türk hareketini başlatanlardan biri.
JÖN TÜRKLER
Daha çok II. Abdülhamid dönemindeki siyasî muhalefet hareketleri ve bu hareketlere katılan kişi ve gruplar için kullanılan bir tabir.
Derginin başlıca isimlerinden
KILIÇZÂDE HAKKI
Son dönem fikir ve siyaset adamı.
Derginin başlıca isimlerinden
CELÂL NURİ İLERİ
II. Meşrutiyet ve Cumhuriyet devrinin tanınmış gazetecisi, fikir ve siyaset adamı.
BATILILAŞMA
Batı dışındaki toplumlarda Batı’nın gelişmişlik seviyesine ulaşma çabalarını ifade etmek için kullanılan bir tabir.
Propagandasını yaptığı mezhep
BAHÂÎLİK
İran’da Mirza Hüseyin Ali (ö. 1309/1892) tarafından kurulan ve görüşleri itibariyle İslâm kültürüne dayanmakla beraber İslâm dairesinden çıkmış bulunan bir mezhep.
Karşı çıkılan düşünce
İSLÂMCILIK
XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde ortaya çıkan dinî-siyasî ideoloji.
Yazarlarından
ABDÜLHAK HÂMİD TARHAN
Tanzimat’tan sonraki yenileşme devri Türk edebiyatının tanınmış şair ve tiyatro yazarı.
Yazarlarından
AĞAOĞLU, Ahmet
Türk gazetecisi ve siyaset adamı.
Yazarlarından
AHMED HÂŞİM
Türk şairi ve deneme yazarı.
Yazarlarından
AHMED REFİK ALTINAY
Son devir Türk tarihçisi.
Yazarlarından
CELÂL SAHİR EROZAN
Servet-i Fünûn ve II. Meşrutiyet devri şair ve yazarı.
Yazarlarından
FAİK ÂLİ OZANSOY
Servet-i Fünûn devri şairlerinden.
Yazarlarından
ÇAMLIBEL, Faruk Nafiz
Türk şairi ve tiyatro yazarı.
Yazarlarından
ADIVAR, Halide Edip
II. Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemi Türk kadın yazarı ve romancı.
Yazarlarından
AYKAÇ, Fazıl Ahmet
Daha çok mizahî şiirleriyle tanınan Türk şair ve yazarı.
Yazarlarından
GÖVSA, İbrahim Alâeddin
Biyografi ve ansiklopedi çalışmalarıyla tanınan yazar, eğitimci ve şair.
Yazarlarından
KUNTAY, Mithat Cemal
Şair ve yazar.
Yazarlarından
GASPIRALI, İsmâil Bey
Kırımlı fikir adamı, eğitimci ve yayıncı.
Yazarlarından
ÖMER SEYFEDDİN
Türk hikâyecisi, dilci ve fikir adamı.
Yazarlarından
GÜNTEKİN, Reşat Nuri
Cumhuriyet döneminin önde gelen roman, hikâye ve tiyatro yazarlarından.
Yazarlarından
YETKİN, Suut Kemal
Sanat ve edebiyata dair çalışmalarıyla tanınan Türk bilim adamı.
Yazarlarından
TEVFİK FİKRET
Edebiyât-ı Cedîde şairi.
Yazarlarından
KARAOSMANOĞLU, Yakup Kadri
Türk edip ve diplomatı.
İctihad Evi'ndeki toplantılara devam edenlerden
CENAB ŞAHABEDDİN
Servet-i Fünûn dönemi şair ve nesir yazarı.
İctihad Evi'ndeki toplantılara devam edenlerden
KISAKÜREK, Necip Fazıl
Türk şairi, tiyatro yazarı ve fikir adamı.
İctihad Evi'ndeki toplantılara devam edenlerden
SAFA, Peyami
Romancı, gazeteci ve fikir adamı.
Yazarlarından
RIZA TEVFİK BÖLÜKBAŞI
Feylesof lakabıyla tanınan II. Meşrutiyet devri şairi, edebiyatçı, felsefeci ve politikacı.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER