İHTİLÂFÜ’l-HADÎS - TDV İslâm Ansiklopedisi

İHTİLÂFÜ’l-HADÎS

bk. MUHTELİFÜ’l-HADÎS
Birbirlerine zıtmış gibi görünen makbul hadisler ve bu hadisleri inceleyen ilim dalı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER