İHVÂN - TDV İslâm Ansiklopedisi

İHVÂN

الإخوان
bk. ABDÜLAZÎZ b. SUÛD
Bugünkü Suudi Arabistan Devleti ve Krallığı’nın kurucusu.

bk. SUÛDÎLER
Bugünkü Suûdî krallarının mensup olduğu hânedan.

bk. VEHHÂBÎLİK
Muhammed b. Abdülvehhâb’a (ö. 1206/1792) nisbet edilen dinî-siyasî akım.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER