İNSÂNÜ’l-UYÛN - TDV İslâm Ansiklopedisi

İNSÂNÜ’l-UYÛN

إنسان العيون
bk. HALEBÎ, Nûreddin
es-Sîretü’l-Ḥalebiyye adlı eseriyle tanınan müellif, Şâfiî fakihi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER