« Madde sayfasına git

İPŞİR MUSTAFA PAŞA ile İLİŞKİLİ MADDELER

Revan ve Bağdat seferlerine katıldığı, vezâretle valilik ve beylerbeyilik görevlerine getiren padişah
MURAD IV
Osmanlı padişahı (1623-1640).
Döneminde isyan ettiği, sadrazamlığını yaptığı ve idam ettiren padişah
MEHMED IV
Osmanlı padişahı (1648-1687).
Dayısı, maiyetinde bulunduğu ve yanında yetiştiği kişi
ABAZA PAŞA
Genç Osman’ın kanını dava ederek isyan eden Erzurum beylerbeyi.
Dayısının katlinden sonra intisap ettiği ve saraya girmesini sağlayan kişi
KEMANKEŞ MUSTAFA PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Öldürtüp başını İstanbul'a gönderdiği kişi
VARVAR ALİ PAŞA
Osmanlı devlet adamı, şair.
Mücadele ettiği Celâlî reisi
HAYDAROĞLU MEHMED
Celâlî reislerinden.
Abaza Hasan üzerine serdar yapılmasına kızarak isyan etmesine yol açan kişi
KATIRCIOĞLU MEHMED PAŞA
Celâlî reislerinden.
Âsi olarak birlikte hareket ettiği kişi
ABAZA HASAN
Osmanlı Devleti tarihinde en büyük Celâlî isyanını çıkaran âsi reisi.
Kapı halkının bir kısmını dağıtmasını isteyen sadrazam
TARHUNCU AHMED PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Yakın dostu ve selefi
DERVİŞ MEHMED PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Sadrazamlığa getirilmesinde rolü olan şeyhülislâm
EBÛSAİD MEHMED EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
Sadaretten azline engel olan, daha sonra rakip gördüğü için aralarının açıldığı kişi, halefi
KARA MURAD PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Vali olarak görev yaptığı yer
HALEP
Suriye’nin ikinci büyük şehri.
Vali olarak görev yaptığı yer
SİVAS
İç Anadolu bölgesinde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER