ÎSÂ BEY - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

ÎSÂ BEY ile İLİŞKİLİ MADDELER

Babası
İSHAK BEY
Osmanlı uç beyi.
Balkanlar’daki fetihlerde uç beyi olarak hizmet ettiği padişah
MEHMED II
Osmanlı padişahı (1444-1446, 1451-1481).
Katıldığı savaş
VARNA MUHAREBESİ
Osmanlılar’la Macarlar’ın önderliğindeki Haçlı ordusu arasında 848 (1444) yılında yapılan meydan muharebesi.
İkincisine katıldığı savaş
KOSOVA SAVAŞLARI
Türkler’in Balkanlar’da hâkimiyetini sağlayan, ilki 791 (1389), diğeri 852’de (1448) yapılan iki savaş.
Birlikte seferlere katıldığı vezîriâzam
MAHMUD PAŞA
Osmanlı vezîriâzamı.
Yaptırdığı cami
ÎSÂ BEY CAMİİ
Üsküp’te XV. yüzyılın ikinci yarısında yapılan cami.
II. Mehmed adına yaptırdığı cami
HÜNKÂR CAMİİ
Saraybosna’da esası XV. yüzyılda yapılan cami.
Yaptırdığı köprü
HÜNKÂR KÖPRÜSÜ
Saraybosna’da tahminen XV. yüzyıl ortalarında yapılan ve günümüzde izi kalmayan köprü.
BOSNA EYALETİ
Osmanlılar zamanında Balkanlar’da önce sancak beyliği iken 1580’den itibaren beylerbeyilik olan bir idarî birim.
ÜSKÜP
Makedonya Cumhuriyeti’nin başşehri.
UÇ BEYİ
Türk devletlerinde sınır boylarındaki askerî grupların kumandanı, sancak beyi.
Kurulmasında önemli rol oynadığı ve kurucusu olarak anıldığı yerleşim yeri
SARAYBOSNA
Bosna-Hersek Cumhuriyeti’nin başşehri.
Kurulmasında önemli rol oynadığı yerleşim yeri
YENİPAZAR
Sırbistan’da Sancak bölgesinin merkezi olan tarihî bir şehir.
Hakkında çalışma yapan araştırmacı
ŞABANOVİÇ, Hâzim
Bosna-Hersekli ilim adamı.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER