İSFAHÂNÎ, Hamza b. Hasan - TDV İslâm Ansiklopedisi

İSFAHÂNÎ, Hamza b. Hasan

bk. HAMZA el-İSFAHÂNÎ
İranlı edip, tarihçi, lugat ve nahiv âlimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER