İSFAHÂNÎ, Râgıb - TDV İslâm Ansiklopedisi

İSFAHÂNÎ, Râgıb

bk. RÂGIB el-İSFAHÂNÎ
Müfessir, Arap dil âlimi ve ahlâk felsefecisi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER