ISTILÂHÂT-ı İLMİYYE ENCÜMENİ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

ISTILÂHÂT-ı İLMİYYE ENCÜMENİ ile İLİŞKİLİ MADDELER

Dilimize giren Fransızca terimler konusunu dile getiren yazar
NÂMIK KEMAL
XIX. yüzyılın ikinci yarısında Türk edebiyatı ve siyasî hayatında büyük tesirler meydana getiren vatan ve hürriyet şairi, dava ve mücadele adamı, edip, yazar, gazeteci ve idareci.
Dilimize giren Fransızca terimler konusunu dile getiren yazar
ALİ SUÂVİ
Siyasî mücadele ve fikir adamı, gazeteci, Yeni Osmanlılar Cemiyeti üyesi ve ilk Türkçülerden.
Terim meselesiyle meşgul olan yazarlardan
ABDULLAH CEVDET
Son devir fikir ve siyaset adamı, Jön Türk hareketini başlatanlardan biri.
Terim meselesiyle meşgul olan yazarlardan
BAHÂ TEVFİK
II. Meşrutiyet devri materyalist fikir adamı ve yazarı.
Terim meselesiyle meşgul olan yazarlardan
GÖKALP, Ziya
Türkçülük akımının nazariyatçısı, fikir adamı, sosyolog ve eğitimci.
Terim meselesiyle ilgili teşebbüslerde bulunan nâzır
EMRULLAH EFENDİ
Eğitime dair fikirleri ve uygulamaları ile tanınan Osmanlı Maarif nâzırı.
Encümenin üyelerinden
AĞAOĞLU, Ahmet
Türk gazetecisi ve siyaset adamı.
Encümenin üyelerinden
ARSEVEN, Celâl Esat
Türk sanat tarihinin öncü araştırmacılarından, ansiklopedi yazarı ve ressam.
Encümenin üyelerinden
UŞAKLIGİL, Halit Ziya
Edebiyât-ı Cedîde’ye mensup romancı ve yazar.
Encümenin üyelerinden
RIZA TEVFİK BÖLÜKBAŞI
Feylesof lakabıyla tanınan II. Meşrutiyet devri şairi, edebiyatçı, felsefeci ve politikacı.
Encümenin üyelerinden
SÂLİH ZEKİ
Bilim tarihçisi, matematik ve astronomi bilgini.
Encümenin üyelerinden
ELMALILI MUHAMMED HAMDİ
Hak Dini Kur’an Dili adlı tefsiriyle tanınan son devir din âlimlerinden.
Encümenin üyelerinden
AYNİ, Mehmet Ali
Son devir Türk mütefekkir, yazar ve idarecisi.
Encümenin üyelerinden
GÖKMEN, Mehmet Fatin
Kandilli Rasathânesi’nin kurucusu ve ilk müdürü.
Encümenin üyelerinden
MEHMED FUAD KÖPRÜLÜ
Türk edebiyatı tarihçiliğinin ilmî kurucusu, Türkoloji’de yeni ufuklar açmış ilim otoritesi, edip, yazar, siyaset ve devlet adamı.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER