İSTİTB‘ - TDV İslâm Ansiklopedisi

İSTİTB‘

الاستتباع
bk. İDMÂC
Bir sözün açık ve kapalı iki anlam ve tema içermesi şeklindeki bedîî sanat.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER