JENNINGS, Ronald Carlton

Müellif:
JENNINGS, Ronald Carlton
Müellif: M. AKİF ERDOĞRU
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 2016
Son Güncelleme Tarihi: -
Erişim Tarihi: 02.06.2020
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/jennings-ronald-carlton
M. AKİF ERDOĞRU, "JENNINGS, Ronald Carlton", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/jennings-ronald-carlton (02.06.2020).
Kopyalama metni
Amerika Birleşik Devletleri’nde Connecticut eyaletinin Trumbull kasabasında doğdu. 1963 yılında Harvard Üniversitesi’nden mezun oldu. 1967’de aynı üniversitenin Middle Eastern Studies bölümünde yüksek lisansını, 1972’de Ucla’da The Judicial Registers of Kayseri (1590-1630) as a Source for Ottoman History adlı teziyle doktorasını tamamladı. Doktora danışmanı olan Bizans tarihçisi Jr. Speros Vryonis ile Jay Stanford Shaw ve Andreas Tietze gibi Osmanlı tarihçilerinden ders aldı. Doktoranın ardından daha önce barış gönüllüsü olarak gittiği Samsun’daki Maarif Koleji’nde aralıklarla 1968 yılına kadar İngilizce öğretmenliği yaptı. Bu arada özellikle Osmanlı şer‘î mahkeme sicillerine dayanarak Anadolu’nun çeşitli yörelerinde araştırmalarda bulundu. XVII. yüzyılda Trabzon ve Kayseri’de ekonomik ve sosyal hayat üzerine makaleler neşretti; ardından araştırmalarını Kıbrıs üzerinde yoğunlaştırdı. 26 Ocak 1996’da Illinois Üniversitesi’nde görevli iken öldü. Turkish Studies Association Bulletin’in XV. cildinin 2. sayısı Türk meslektaşlarınca ona adanmıştır.

Eserleri. Jennings’in yayımlanmış tek kitabı, Kıbrıs’ın Osmanlı hâkimiyetine girmesinden sonra buradaki hıristiyan ve müslüman halkın sosyal ve ekonomik ilişkilerini sicillere dayanarak ele aldığı Christians and Muslims in Ottoman Cyprus and the Mediterranean World 1571-1640 adlı eseridir (New York-London 1993). Ardından bazı makaleleri bir araya getirilip kitap halinde yayımlanmıştır (Studies on Ottoman Social History in the Sixteenth and Seventeenth Centuries, Women, Zimmis and Sharia Courts in Kayseri, Cyprus and Trabzon, İstanbul 1999). Diğer önemli makaleleri şunlardır: “Loans and Credit in Early 17th Century Ottoman Judicial Records the Sharia Court of Anatolian Kayseri” (JESHO, sy. 16 [1973], s. 168-216); “Women in Early 17th Century Ottoman Judicial Records the Sharia Court of Anatolian Kayseri” (a.g.e., sy. 18 [1975], s. 53-114); “The Office of Vekil (Wakil) in 17th Century Ottoman Sharia Courts” (St.I, sy. 42 [1975], s. 147-169); “Urban Population in Anatolia in the 16th Century: A Study of Kayseri, Karaman, Amasya, Trabzon, and Erzurum” (IJMES, sy. 7 [1976], s. 21-57); “Zimmis (non-Muslims) in Early 17th Century Ottoman Judicial Records, The Sharia Court of Anatolian Kayseri” (JESHO, sy. 21 [1978], s. 225-293); “Kadi, Court, and Legal Procedure in 17th Century Ottoman Kayseri” (St.I, sy. 48 [1978], s. 133-172); “Limitations of the Judicial Powers of the Kadi in 17th Century Ottoman Kayseri” (St.I, sy. 50 [1979], s. 151-184); “Firearms, Bandits and Gun-Control: Some Evidence on Ottoman Policy Towards Firearms in the Possesion of Reaya from Judical Records of Kayseri 1600-1627” (Ar.Ott., VI [1980], s. 339-358); “The Population Society and Economy of the Region of Erciyes Dağı in the 16th Century” (Contributions à l’histoire économique et sociale de l’Empire ottoman, ed. J. L. Bacque-Grammont – P. Dumaont [Louvain 1983], s. 149-250); “Pious Foundations in the Society and Economy of Ottoman Trabzon, 1565-1640” (JESHO, sy. 33 [1990], s. 271-356); “Some Thoughts on the Gazi-Thesis” (WZKM, sy. 76 [1986], s. 151-161). Village Life in Cyprus at the Time of the Ottoman Conquest adlı yayımlanmamış bir çalışması Girne Millî Arşivi’nde bulunmaktadır (çalışmalarının tam bir listesi için bk. Erdoğru, sy. 8 [1997], s. 480-482).

BİBLİYOGRAFYA :

K. M. Cuno, “In Memorium”, TSAB, XX/1 (1996), s. 93-95; Netice Yıldız, “In Memoriam to Prof. Dr. Ronald C. Jennings”, Journal for Cypriot Studies, II/2, Gazimağusa 1996, s. 87-88; A. Tietze, “In Memoriam Ronald Carlton Jennings, Jr., 1941-1996”, Turcica, XXIX, Louvain 1997, s. 13-14; M. Akif Erdoğru, “Prof. Dr. Ronald C. Jennings (1942-1996)”, AÜ Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi: OTAM, sy. 8, Ankara 1997, s. 479-482.
Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 2016 yılında İstanbul'da basılan EK-1. cildinde, 693-694 numaralı sayfalarda yer almıştır.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER