KÂMİL PAŞA, Yûsuf - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

KÂMİL PAŞA, Yûsuf ile İLİŞKİLİ MADDELER

Sadrazamlığını yaptığı padişah
ABDÜLAZİZ
Osmanlı padişahı (1861-1876).
Kayınpederi, Mısır'da maiyetinde çeşitli görevler yaptığı devlet adamı
KAVALALI MEHMED ALİ PAŞA
Mısır valisi ve kendi adıyla anılan hânedanın kurucusu.
Halefi ve selefi
FUAD PAŞA, Keçecizâde
Osmanlı sadrazamı.
Çağdaşı
ÂLÎ PAŞA, Mehmed Emin
Osmanlı sadrazamı.
Çağdaşı
MAHMUD NEDİM PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Sürgüne gönderen devlet adamı
ABBAS HİLMİ I
Mısır valisi.
Hakkında eser yazan ve akrabası olan âlim
İBNÜLEMİN MAHMUD KEMAL
Son devir Osmanlı devlet adamları, şairleri, mûsikişinasları ve hattatları üzerine biyografileri ve tarih bilgisiyle tanınmış âlim.
Bir dönem maiyetinde görev yapan şahıs
HÜSEYİN VASSÂF
Sefîne-i Evliyâ-i Ebrâr adlı eseriyle tanınan tasavvuf tarihçisi, mutasavvıf.
Başkanlığını yaptığı meclis
ŞÛRÂ-yı DEVLET
1868’de idarî yargı ve danışma organı olarak kurulan meclis.
SADRAZAM
Osmanlılar’da devlet idaresinin padişah vekili olarak önde gelen sorumlusu, başvezirin unvanı.
Kayınbiraderi
SAİD PAŞA
Mısır valisi.
Çağdaşı
MUSTAFA REŞİD PAŞA
Osmanlı sadrazamı, Tanzimat döneminin önde gelen devlet adamlarından.
Çağdaşı
CEVDET PAŞA
XIX. yüzyılın ünlü Türk âlimi ve devlet adamı.
Başkanlığını yaptığı meclis
MECLİS-i VÂLÂ-yı AHKÂM-ı ADLİYYE
II. Mahmud’un kurduğu, reformları planlayıp icrasını denetleyen yüksek yasama ve yargı organı.
Üyesi olduğu müessese
ENCÜMEN-i DÂNİŞ
Türkiye’de Tanzimat’tan sonra Batı’daki benzerleri yolunda kurulan resmî ilk akademik müessese.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER