KARAL, Enver Ziya - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

KARAL, Enver Ziya ile İLİŞKİLİ MADDELER

Anadolu'ya göç etmesine yol açan ve yolda ailesinin büyük bölümünü kaybettiği savaş
BALKAN SAVAŞI
Osmanlı Devleti ile Balkan devletleri arasında iki safhada yapılan savaş (8 Ekim 1912 - 29 Eylül 1913).
Yetiştiği yer
DÂRÜLEYTAM
Balkan ve I. Dünya savaşlarında kimsesiz kalan çocukları barındırmak ve bir meslek edindirmek amacıyla kurulan müesseselerin adı.
Üyesi olduğu ve başkanlığını yaptığı kurum
TÜRK TARİH KURUMU
Türk tarihini araştırmak üzere oluşturulan kurum.
Arşivini müdürlüğünü yaptığı Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü'ne naklettirdiği kurum
DÂRÜLFÜNUN
Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyılda kurulan yüksek öğretim müessesesi.
Arşivini müdürlüğünü yaptığı Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü'ne naklettirdiği kurum
TÂRÎH-i OSMÂNÎ ENCÜMENİ
Tarih araştırmaları yapmak amacıyla 1909’da kurulan cemiyet.
Zabıtlarını müdürlüğünü yaptığı Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü'nde topladığı kongre
ERZURUM KONGRESİ
Doğu vilâyetlerinin haklarını savunmak üzere 23 Temmuz - 7 Ağustos 1919 tarihleri arasında Erzurum’da toplanan mahallî kongre.
Zabıtlarını müdürlüğünü yaptığı Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü'nde topladığı kongre
BALIKESİR KONGRELERİ
İstiklâl Savaşı başlangıcında Yunan işgal kuvvetlerine karşı halkın başlattığı direniş hareketlerini teşkilâtlandırmak üzere Balıkesir’de yapılan kongreler.
İlgili pek çok belgeyi müdürlüğünü yaptığı Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü'nde muhafaza altına aldığı millî mücadele
İSTİKLÂL HARBİ
1919’dan 1922’ye kadar süren ve Batı Anadolu’yu işgal eden Yunan ordusunun imhasıyla sonuçlanan, Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Türk milletinin kurtuluş mücadelesi.
Dönemine ait bazı belgeleri yayımladığı padişah
SELİM III
Osmanlı padişahı (1789-1807).
Araştırma yaptığı konulardan
TANZİMAT
Sultan Abdülmecid’in yayımladığı mülkî ıslahat programı ve bunun uygulandığı dönem.
Yeni baskılarını yaptırarak geniş kesimlere yayılmasını sağladığı eser
NUTUK
Atatürk’ün Millî Mücadele ve Cumhuriyet’in kuruluşuyla ilgili değerlendirmesini ihtiva eden söylevi.
Maddelerinin yayımlandığı ansiklopedi
TÜRK ANSİKLOPEDİSİ
1943-1984 yılları arasında yayımlanan tarih, coğrafya, biyografi ve genel kültür ansiklopedisi.
Maddelerinin yayımlandığı ansiklopedi
İSLÂM ANSİKLOPEDİSİ
1940-1987 yılları arasında yayımlanan İslâm tarih, coğrafya, etnografya ve biyografi ansiklopedisi.
Doğduğu yer
KOSOVA
Yugoslavya’ya bağlı özerk bölge iken bugün Kosova’da Birleşmiş Milletler Muvakkat Sivil Yönetimi idaresinde müstakil bir bölge.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER