KARAOSMANOĞLU, Yakup Kadri - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

KARAOSMANOĞLU, Yakup Kadri ile İLİŞKİLİ MADDELER

Yazı hayatının başında mensup olduğu edebî çevre
FECR-i ÂTÎ
II. Meşrutiyet’ten sonra teşekkül eden, sanatta ferdiyetçiliği ve estetik değerleri benimseyen edebiyatçılar topluluğu.
Monografisini yazdığı devlet adamı
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
Türk Kurtuluş Savaşı’nın önderi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı.
Monografisini yazdığı şair
AHMED HÂŞİM
Türk şairi ve deneme yazarı.
Eserlerinde etkisi görülen şair
YÛNUS EMRE
Mutasavvıf Türk şairi.
Eserlerinde etkisi görülen şairlerden
FUZÛLÎ
Klasik Türk edebiyatının en büyük şairlerinden.
Eserlerinde etkisi görülen şairlerden
KARACAOĞLAN
Ünlü saz şairi.
Yazarı olduğu gazete
İKDAM
1894-1928 yılları arasında günlük olarak yayımlanan siyasî, ilmî gazete.
Yazdığı gazete
HÂKİMİYET-i MİLLİYE
1920-1935 yılları arasında Ankara’da yayımlanan siyasî gazete.
İmtiyaz sahibi olduğu dergi
KADRO
1932-1935 yılları arasında yayımlanan aylık fikrî ve siyasî dergi.
Yazdığı dergilerden
DERGÂH
1921-1923 yıllarında yayımlanan fikir, sanat ve edebiyat dergisi.
Yazdığı dergilerden
GENÇ KALEMLER
II. Meşrutiyet’ten sonra Selânik’te yayımlanan ve dilde sadeleşme akımının öncülüğünü yapan dil ve edebiyat dergisi.
Yazdığı dergilerden
HAYAT
Kuruluş yıllarında Cumhuriyet düşüncesinin sesi olarak yayımlanan fikir ve edebiyat dergisi.
Yazdığı dergilerden
İCTİHAD
Abdullah Cevdet’in (ö. 1932) idaresi altında yayımlanan ilmî, siyasî ve edebî muhtevalı dergi.
Yazdığı dergilerden
RÜBÂB
II. Meşrutiyet’te yayımlanan edebî, içtimaî, felsefî dergi.
Yazdığı dergilerden
VARLIK
1933’ten beri yayım hayatını sürdüren edebiyat, sanat ve fikir dergisi.
Yazdığı dergilerden
SERVET-i FÜNÛN
1891-1944 yılları arasında yayımlanan ve Edebiyât-ı Cedîde topluluğunun yayın organı olan sanat ve edebiyat dergisi.
Yazdığı dergilerden
TÜRK YURDU
1911 yılından itibaren İstanbul ve Ankara’da yayımlanan Türkçü dergi.
Yazdığı dergilerden
YENİ MECMUA
İlim, fikir, sanat ve edebiyat dergisi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER