KIBRISLI KÂMİL PAŞA - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

KIBRISLI KÂMİL PAŞA ile İLİŞKİLİ MADDELER

Sadrazamlığını yaptığı padişah
ABDÜLHAMİD II
Osmanlı padişahı (1876-1909).
Tercümanlık hizmetine tayin edildiği kişi
ABBAS HİLMİ I
Mısır valisi.
Osmanlı hizmetine girmesini sağlayan kişi
MEHMED EMİN PAŞA, Kıbrıslı
Osmanlı sadrazamı.
Kabinesinde Maarif nâzırı olduğu kişi
SAİD PAŞA, Küçük
Osmanlı başvekili ve sadrazamı.
Kabinesinde Evkaf nâzırlığı yaptığı kişi
AHMED VEFİK PAŞA
Türk devlet adamı, Türkiye’nin ilk Türkolog ve Türkçülerinden, lugat âlimi, tiyatro edebiyatının önde gelen bir kurucusu.
Kabinesine Şûrâ-yı Devlet reisi sıfatıyla girdiği kişi
GAZİ AHMED MUHTAR PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Nâzırı olduğu nezâret
EVKĀF-ı HÜMÂYUN NEZÂRETİ
Osmanlı ülkesinde bulunan bütün vakıfların idaresinden, mülhak ve diğer vakıfların denetiminden sorumlu olan kurum.
Nâzırı olduğu nezâret
MAÂRİF-i UMÛMİYYE NEZÂRETİ
Osmanlı Devleti’nde 1857’de kurulan ve Cumhuriyet döneminde Maarif Vekâleti adını alan teşkilât.
Hakkında güvensizlik kararı veren meclis
MECLİS-i MEB‘ÛSAN
İki meclisli Osmanlı Parlamentosu’nun seçimle gelen üyelerden oluşan kanadı.
Şahsî evrakının intikal ettiği arşiv
BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVİ
Osmanlı Devleti’ne ait resmî defter, sicil ve evrakın bugün muhafaza edildiği yer.
Doğduğu, evkaf müdürlüğü ve çeşitli memuriyetler yaptığı yer
KIBRIS
Akdeniz’in Sicilya ve Sardinya’dan sonra üçüncü büyük adası.
Mutasarrıf olarak görevlendirildiği yer
BEYRUT
Lübnan Cumhuriyeti’nin başşehri.
Mutasarrıf olarak görevlendirildiği yer
TRABLUSŞAM
Lübnan’da tarihî bir liman şehri.
Vilâyet merkez mutasarrıfı, vali muavini, vali ve Umûr-ı Ecnebiyye müdürü olarak görev yaptığı yer
HALEP
Suriye’nin ikinci büyük şehri.
Mutasarrıf olarak görevlendirildiği yer
KUDÜS
Üç ilâhî dinde de önemli bir yere sahip olan ve kutsal sayılan şehir.
Mutasarrıf olarak görevlendirildiği yer
HERSEK
Mutasarrıf olarak görevlendirildiği yer
SAKIZ ADASI
Ege denizinde Çeşme açıklarında Yunanistan’a ait ada.
Sadrazamlıktan azlinden sonra vali olarak görevlendirildiği yer
AYDIN
Ege bölgesinde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
Hazîresine defnedildiği cami
AHMED PAŞA CAMİİ
Lefkoşe’de XVI. yüzyıla ait cami.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER