KİTÂBÜ’t-TEZKİRE - TDV İslâm Ansiklopedisi

KİTÂBÜ’t-TEZKİRE

bk. TEZKİRETÜ’l-KURTUBÎ
Muhammed b. Ahmed el-Kurtubî’nin (ö. 671/1273) ölüm ve âhiret ahvaline dair eseri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER