KORKUT, Şehzade - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

KORKUT, Şehzade ile İLİŞKİLİ MADDELER

Babası
BAYEZİD II
Osmanlı padişahı (1481-1512).
Kardeşi
SELİM I
Yavuz lakabıyla tanınan Osmanlı padişahı (1512-1520).
Babası ile saltanat mücadelesine girişen amcası
CEM SULTAN
Osmanlı şehzadesi.
Doğduğu yer
AMASYA
Karadeniz bölgesinin iç kesiminde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
Sancağa çıkarıldığı yer
MANİSA
Ege bölgesinde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
Cem Sultan'a karşı mücadele eden babası gelinceye kadar saltanat kaymakamı olarak tahta çıkaran vezîriâzam
İSHAK PAŞA
Osmanlı vezîriâzamı.
Kardeşi Oruç Reis ile birlikte himaye ettiği denizci
BARBAROS HAYREDDİN PAŞA
Ünlü Türk denizci ve kaptan-ı deryâsı.
Rodos'ta esaretten kurtarıp himaye ettiği denizci
ORUÇ REİS
Cezayir’de Osmanlı hâkimiyetini kuran ünlü Türk denizcisi.
Saltanat kaymakamı olarak tahta çıkışı hakkında bilgi veren tarihçi
DURSUN BEY
Fâtih Sultan Mehmed dönemine ait Târîh-i Ebü’l-Feth adlı eseriyle tanınan Osmanlı tarihçisi.
Mısır'a gidip bir süre yanında kaldığı Memlük sultanı
KANSU GAVRİ
Memlük sultanı (1501-1516).
Mısır'da karşılaştığı Memlük tarihçisi
İBN İYÂS
Memlük dönemi tarihçisi.
Antalya Kalesi'nde inzivaya çekildiğinde babasının nasihat için gönderdiği âlim
FENÂRÎ, Alâeddin
Osmanlı âlimi, kazasker.
Amasya'da bulunduğu yıllarda hat dersleri aldığı kişi
HAMDULLAH EFENDİ, Şeyh
Osmanlı hat ekolünün kurucusu.
Adına Dâfiu’l-gumûm adlı eseri yazan ve ölünceye kadar yanından ayırmadığı şair
DELİ BİRADER
Divan şairi.
Saldırılarına maruz kaldığı isyancı
ŞAHKULU BABA TEKELİ
Antalya bölgesinde büyük bir isyan çıkaran Türkmen babası.
Defnedildiği yer
ORHAN GAZİ TÜRBESİ
Bursa’da ikinci Osmanlı padişahının defnedildiği türbe.
Dini meselelerde takip ettiği mezhep
ŞÂFİÎ MEZHEBİ
Dört büyük Sünnî fıkıh mezhebinden biri.
Mahlası
HARÎMÎ
Sultan II. Bayezid’in oğlu Şehzade Korkut’un mahlası.
Mesnevi tarzında ele aldığı konu
FERHAD ve ŞİRİN
Mesneviler ve halk hikâyeleriyle karagöz ve orta oyununda işlenmiş klasik aşk macerası.
Mesnevi tarzında ele aldığı konu
HÜSREV ve ŞÎRİN
İran ve Türk edebiyatlarına has klasik mesnevi konusu.
Eserinde bazı şiirlerine yer verdiği şair
YÛNUS EMRE
Mutasavvıf Türk şairi.
Antalya'da Teke-ili valiliği sırasında kiliseden çevirttiği iddia edilen cami
KORKUT CAMİİ
Antalya’da Bizans kilisesinden dönüştürülen cami.
Annesi Nigâr Hanım'ın defnedildiği türbenin bulunduğu yer
YİVLİ MİNARE KÜLLİYESİ
Antalya’da Selçuklu devrinde inşa edilen Yivli Minare etrafında şekillenen külliye.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER