KORYÜREK, Enis Behiç - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

KORYÜREK, Enis Behiç ile İLİŞKİLİ MADDELER

BEŞ HECECİLER
II. Meşrutiyet’ten sonra şiirlerini hece vezniyle yazan beş şairin Türk edebiyatındaki genel adı.
Beş Hececiler'den
OZANSOY, Halit Fahri
Şair, gazeteci ve yazar.
Beş Hececiler'den
ORHON, Orhan Seyfi
Beş Hececi şairlerden, yazar.
Beş Hececiler'den
ORTAÇ, Yusuf Ziya
Beş Hececi şairlerden, mizah yazarı.
Beş Hececiler'den
ÇAMLIBEL, Faruk Nafiz
Türk şairi ve tiyatro yazarı.
İlk döneminde üzerinde etkisi görülen şairlerden
ABDÜLHAK HÂMİD TARHAN
Tanzimat’tan sonraki yenileşme devri Türk edebiyatının tanınmış şair ve tiyatro yazarı.
İlk döneminde üzerinde etkisi görülen şairlerden
TEVFİK FİKRET
Edebiyât-ı Cedîde şairi.
İlk döneminde üzerinde etkisi görülen şairlerden
CENAB ŞAHABEDDİN
Servet-i Fünûn dönemi şair ve nesir yazarı.
İlk döneminde üzerinde etkisi görülen şairlerden
CELÂL SAHİR EROZAN
Servet-i Fünûn ve II. Meşrutiyet devri şair ve yazarı.
Etkilendiği edebiyatçı
MÜFTÜOĞLU AHMED HİKMET
Edebiyatçı ve fikir adamı.
Etkisinde kaldığı fikir adamı
GÖKALP, Ziya
Türkçülük akımının nazariyatçısı, fikir adamı, sosyolog ve eğitimci.
Şiirlerinin çıktığı dergi
ŞEHBÂL
1909-1914 yılları arasında yayımlanan magazin ve fikir dergisi.
İlk şiirlerinde kullandığı vezin
ARÛZ
Arap edebiyatında doğmuş ve İslâmî edebiyatlara yayılmış bir nazım sistemi ve Arap nazım sisteminde ilk şatrın son tef‘ilesi.
Bazı şiirlerinin yayımlandığı dergi
HAYAT
Kuruluş yıllarında Cumhuriyet düşüncesinin sesi olarak yayımlanan fikir ve edebiyat dergisi.
Bazı şiirlerinin yayımlandığı dergilerden
VARLIK
1933’ten beri yayım hayatını sürdüren edebiyat, sanat ve fikir dergisi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER