KRAČKOVSKIJ, Ignatij Julianovič - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

KRAČKOVSKIJ, Ignatij Julianovič ile İLİŞKİLİ MADDELER

ORYANTALİZM
Din, dil, bilim, düşünce, sanat, tarih gibi alanlarda Doğu dünyasını inceleyen ve Doğu hakkında değer yargıları üreten Batı kaynaklı kurumsal faaliyet.
Hocası
BARTHOLD, Vasilij Viladimiroviç
Rus Türkolog ve şarkiyatçısı.
Yakın arkadaşı
GORDLEVSKI, Vladimir Aleksandroviç
Rus Türkologu.
Üzerine monografi kaleme aldığı kimse
TANTÂVÎ, Muhammed Ayyâd
Mısırlı eğitimci, âlim ve seyyah.
Neşrettiği eser
el-AHBÂRÜ’t-TIVÂL
Ebû Hanîfe ed-Dîneverî’nin (ö. 282/895) tarihî olayları, daha çok İran’ı ilgilendiren yönleriyle naklettiği eseri.
Neşrettiği eser
RİSÂLETÜ’l-GUFRÂN
Ebü’l-Alâ el-Maarrî’nin (ö. 449/1057) mânevî âlemlere hayalî yolculuğa dair üstün edebî değere sahip eseri.
Eserini neşrettiği kimse
EBÜ’l-ALÂ el-MAARRÎ
Meşhur Arap filozof ve şairi.
Eserini neşrettiği kimse
İBNÜ’l-MU‘TEZ
Abbâsî halifesi, edip, münekkit ve şair.
Tanıdığı kimselerden
CORCÎ ZEYDÂN
Son devir Arap tarihçisi, edip ve gazeteci.
Tanıdığı kimselerden
AHMED ZEKÎ PAŞA
Mısırlı âlim ve edip.
Tanıdığı kimselerden
ŞEYHO, Luvîs
Arap edebiyatına dair çalışmalarıyla tanınan Cizvit papazı.
Eserini Almancaya tercüme eden kimse
RITTER, Hellmut
Türkiye’de Batılı anlamda Doğu dilleri filolojisinin ve Türkoloji’nin kurucusu Alman bilim adamı.
Rusça'ya tercüme ettiği eser
KELÎLE ve DİMNE
Öğüt vermek amacını taşıyan Hint kökenli masal kitabı.
Rusça'ya tercüme ettiği külliyat
BİNBİR GECE
Yazarı ve ne zaman yazıldığı bilinmeyen Arapça masal külliyatı.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER