KÜAYBE bint SA‘D - TDV İslâm Ansiklopedisi

KÜAYBE bint SA‘D

كعيبة بنت سعد
Müellif:
KÜAYBE bint SA‘D
Müellif: RIZA SAVAŞ
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 2002
Erişim Tarihi: 21.05.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/kuaybe-bint-sad
RIZA SAVAŞ, "KÜAYBE bint SA‘D", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/kuaybe-bint-sad (21.05.2024).
Kopyalama metni

Eslem kabilesine mensuptur. Bu kabilenin Hz. Peygamber’in hicreti sırasında İslâm’a girdiği ve hicret kervanına yardımcı oldukları rivayet edilmektedir. 2 yılının Ramazan ayında (Mart 624) cereyan eden Bedir Savaşı’ndan önce Resûl-i Ekrem’in antlaşma yaptığı kabileler arasında Eslem de vardı. Bu durumda Küaybe’nin Hz. Peygamber’in hicreti esnasında müslüman olduğu söylenebilir.

Resûl-i Ekrem devrinde kadınların savaşlara katıldıkları ve sağlık hizmetleri başta olmak üzere savaş sırasında önemli hizmetler yürüttükleri bilinmektedir. Yaralı ve hastaları tedavi konusunda maharetli olduğu rivayet edilen Küaybe’nin Hendek Savaşı sırasında okla kolundan yaralanan Evs kabilesi reisi Sa‘d b. Muâz’ı tedavi ettiği, kardeşi Rufeyde’nin de bu konuda bilgili olduğu kaydedilmektedir (Abdülhay el-Kettânî, II, 211, 335).

Vâkıdî, Küaybe’nin Hayber Gazvesi’ne katıldığını ve Hz. Peygamber’in ona ganimetten erkeklere verilen miktar kadar pay verdiğini belirtir (el-Meġāzî, II, 685-686). Onun aynı zamanda Resûlullah’ın mescidi içinde bulunan bir çadırda yaralıları ve diğer hastaları tedavi ettiği nakledilmektedir.

Küaybe’nin kimsesiz, zayıf ve bakıma muhtaç kimseleri koruyup gözettiği, Mescid-i Nebevî’nin temizlik ve düzeniyle de ilgilendiği rivayet edilmektedir. Ayrıca kaynaklardaki bilgilerden, onun mescidde unutulan veya kaybedilen eşyaları muhafaza edip daha sonra bunları sahiplerine iade ettiği anlaşılmaktadır.


BİBLİYOGRAFYA

, VI, 56.

, s. 119, 122.

, II, 510, 525, 526, 685-686.

, III, 250.

, VIII, 291.

, s. 111, 411.

, VII, 110, 111, 252.

, IV, 296.

Kehhâle, Aʿlâmü’n-nisâʾ, Dımaşk 1378/1959, IV, 245-246.

, II, 211, 335.

Rıza Savaş, Hz. Muhammed Devrinde Kadın, İstanbul 1992, s. 226, 241, 244, 245.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 2002 yılında Ankara’da basılan 26. cildinde, 519 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER