RIZA SAVAŞ - TDV İslâm Ansiklopedisi

RIZA SAVAŞ

Müellif toplam 6 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslâm Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin özgeçmişi
Müellifin özgeçmişi hazırlanıyor...
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
CÜVEYRİYE bint EBÛ SÜFYÂN
Hz. Peygamber’in baldızı, kadın sahâbî.
CÜVEYRİYE bint HÂRİS
Hz. Peygamber’in hanımı.
KÜAYBE bint SA‘D
Hekimlik yapan kadın sahâbî.
LEYLÂ bint EBÛ HASME
Kadın sahâbî.
NÂİLE bint FERÂFİSA
Hz. Osman’ın şehid edildiği sırada yanında bulunan eşi.
NEFÎSE bint HASAN
Hz. Hasan’ın torunu Hasan b. Zeyd’in kızı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER