KUVÂ-yi MİLLİYE - TDV İslâm Ansiklopedisi

KUVÂ-yi MİLLİYE

قواى ملّيه
bk. MİLLÎ MÜCADELE
Mondros Mütarekesi’nden sonra işgal devletlerine karşı yapılan savaşların genel adı (1918-1923).
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER