KUYUCU MURAD PAŞA - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

KUYUCU MURAD PAŞA ile İLİŞKİLİ MADDELER

Vezirliğini yaptığı padişah
AHMED I
Osmanlı padişahı (1603-1617).
Tebriz seferine Karaman beylerbeyi olarak katıldığı kişi
OSMAN PAŞA, Özdemiroğlu
Osmanlı vezîriâzamı.
Savaşta esir düştüğü hânedan
SAFEVÎLER
İran’da 1501-1736 yılları arasında hüküm süren bir hânedan.
Safevîler tarafından esir olarak hapsedildiği yer
ALAMUT
İran’da Elburz dağları üzerinde, Kazvin’in kuzeydoğusunda yer alan müstahkem bir kale.
Beylerbeyi olarak görev yaptığı yer
YEMEN
Arap yarımadasının güneybatısında ülke.
Beylerbeyi olarak görevlendirildiği yer
TRABLUSŞAM
Lübnan’da tarihî bir liman şehri.
Beylerbeyi olarak görev yaptığı yerlerden
KIBRIS
Akdeniz’in Sicilya ve Sardinya’dan sonra üçüncü büyük adası.
Beylerbeyi olarak görev yaptığı yerlerden
ŞAM
İslâm dünyasının önemli tarihî şehirlerinden biri, günümüzde Suriye’nin başşehri.
Beylerbeyi olarak görev yaptığı yerlerden
DİYARBAKIR
Güneydoğu Anadolu bölgesinde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
Katıldığı savaş
HAÇOVA MEYDAN SAVAŞI
Osmanlı ordusu ile Arşidük Maximilien kumandasındaki Avusturya ordusu arasında 1596’da Haçova’da yapılan savaş.
Başkanlığında yürütülen müzakereler neticesinde imzalanan antlaşma
ZİTVATOROK ANTLAŞMASI
Osmanlılar’la Habsburglar arasında 1606 yılında yapılan antlaşma.
Celâlîlerle mücadele için Derviş Paşa'nın yerine vezîriâzamlığa getirilmesini tavsiye eden şeyhülislâm
SUN‘ULLAH EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
Ankara sancak beyliği verdiği, daha sonra mücadele ettiği Celâlî reisi
KALENDEROĞLU MEHMED
XVII. yüzyıl başlarında Anadolu’da büyük karışıklık çıkaran Celâlî reisi.
Bozguna uğrattığı kişi
FAHREDDİN, Ma‘noğlu
Lübnan’da bağımsız bir idare kurmak üzere Osmanlılar’a isyan eden Dürzî emîri.
Aralarındaki husumet nedeniyle zehirlettiği iddia edilen ve ölümünden sonra mallarını müsâdere eden kişi
NASUH PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Yaptırdığı külliye
KUYUCU MURAD PAŞA KÜLLİYESİ
İstanbul’da XVII. yüzyılın başında inşa edilen bir külliye.
Mensubu olduğu tarikat
NAKŞİBENDİYYE
Bahâeddin Nakşibend’e (ö. 791/1389) nisbet edilen tarikat.
Seferlerde yanında kılıcını taşıdığı sahâbî
HÂLİD b. VELÎD
Hz. Peygamber’in seyfullah unvanı verdiği meşhur kumandan sahâbî.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER