KUYUCU MURAD PAŞA - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

KUYUCU MURAD PAŞA ile İLİŞKİLİ MADDELER

KUYUCU MURAD PAŞA KÜLLİYESİ
İstanbul’da XVII. yüzyılın başında inşa edilen bir külliye.
Vezîriâzamlığını yaptığı padişah
AHMED I
Osmanlı padişahı (1603-1617).
Selefi
DERVİŞ PAŞA
Osmanlı vezîriâzamı.
Halefi
NASUH PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Katıldığı savaş
HAÇOVA MEYDAN SAVAŞI
Osmanlı ordusu ile Arşidük Maximilien kumandasındaki Avusturya ordusu arasında 1596’da Haçova’da yapılan savaş.
Döneminde imzalanan antlaşma
ZİTVATOROK ANTLAŞMASI
Osmanlılar’la Habsburglar arasında 1606 yılında yapılan antlaşma.
Yoğun mücadele ettiği isyanlar
CELÂLÎ İSYANLARI
XVI ve XVII. yüzyıllarda Osmanlı idaresine karşı Anadolu’da meydana gelen isyanların genel adı.
Mücadele ettiği isyancı
KALENDEROĞLU MEHMED
XVII. yüzyıl başlarında Anadolu’da büyük karışıklık çıkaran Celâlî reisi.
Mücadele ettiği isyancı
FAHREDDİN, Ma‘noğlu
Lübnan’da bağımsız bir idare kurmak üzere Osmanlılar’a isyan eden Dürzî emîri.
VEZÎRİÂZAM
Vezîriâzamlığa tayininde etkin rol oynayan şeyhülislâm
SUN‘ULLAH EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
Emrinde Tebriz seferine katıldığı devlet adamı
OSMAN PAŞA, Özdemiroğlu
Osmanlı vezîriâzamı.
İsyanıyla mücadele ettiği aile
CANBOLATOĞULLARI
Kilis, Azâz ve Halep taraflarında ortaya çıkan ve daha sonra Lübnan’a kadar yayılan bir Dürzî ailesi.
Talebi üzerine eserlerini kaleme alan müellif
AYN ALİ EFENDİ
XVII. yüzyıl Osmanlı müellifi ve defter-i hâkānî emini.
Fevâyihu’s-sülûk fî nesâyihi’l-mülûk adlı eserini kendisine ithaf eden müellif
VÜCÛDÎ
Osmanlı tarihçisi, edebiyatçı ve mütercim.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER