LİHYÂN (Benî Lihyân) - TDV İslâm Ansiklopedisi

LİHYÂN (Benî Lihyân)

بنو لحيان
bk. HÜZEYL (Benî Hüzeyl)
Adnânîler’e mensup, şairleriyle ünlü bir Arap kabilesi.

bk. RECΑ VAK‘ASI
Adal ve Kāre kabilelerinin kendilerine İslâm’ı öğretmek için davet ettikleri heyete düzenledikleri suikast (4/625).
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER