LÜBÂBE bint HÂRİS - TDV İslâm Ansiklopedisi

LÜBÂBE bint HÂRİS

bk. ÜMMÜ’l-FAZL
Hz. Peygamber’in amcası Abbas’ın hanımı, sahâbî.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER