MÂDER-i MEVLÂNÂ TEKKESİ - TDV İslâm Ansiklopedisi

MÂDER-i MEVLÂNÂ TEKKESİ

bk. KARAMAN MEVLEVÎHÂNESİ
Karaman’da XIV. yüzyılda kurulan, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin annesiyle ağabeyinin medfun bulunduğu Mevlevî tekkesi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER