MAHLED b. KEYDÂD - TDV İslâm Ansiklopedisi

MAHLED b. KEYDÂD

bk. EBÛ YEZÎD en-NÜKKÂRÎ
İbâzıyye’nin Nükkâr koluna mensup olan ve Kuzey Afrika’da Fâtımî hânedanını kuruluş dönemlerinde ciddi şekilde sarsan Hâricî reisi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER