MAHMÛD-ı FAĞNEVÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

MAHMÛD-ı FAĞNEVÎ

bk. FAĞNEVÎ
Nakşibendiyye tarikatının Hâcegân silsilesinde yer alan bir mutasavvıf.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER