MAKALE - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

MAKALE ile İLİŞKİLİ MADDELER

المقالة
Maḳālât adlı eserin sahibi olan şeyh
HACI BEKTÂŞ-ı VELÎ
Bektaşîlik tarikatının kurucusu olarak kabul edilen Türkmen şeyhi.
Modern anlamda ilk makalelerin yayımlandığı gazete
CERÎDE-i HAVÂDİS
Osmanlı Devleti sınırları içinde çıkarılan ilk özel gazete.
Şinâsi'nin başmakalelerini yazdığı gazetelerden
TERCÜMÂN-ı AHVÂL
Osmanlı Devleti’nde bir Türk vatandaşının çıkardığı ilk özel Türkçe gazete.
Şinâsi'nin başmakalelerini yazdığı gazetelerden
TASVÎR-i EFKÂR
Şinâsi (ö. 1871) tarafından yayımlanan ilk Türkçe gazetelerden.
Gazetelerdeki makaleleri kitap haline getirilen yazarlardan
ŞİNÂSİ
Batılılaşma dönemi öncülerinden, şair ve gazeteci.
Gazetelerdeki makaleleri kitap haline getirilen yazarlardan
NÂMIK KEMAL
XIX. yüzyılın ikinci yarısında Türk edebiyatı ve siyasî hayatında büyük tesirler meydana getiren vatan ve hürriyet şairi, dava ve mücadele adamı, edip, yazar, gazeteci ve idareci.
Gazetelerdeki makaleleri kitap haline getirilen yazarlardan
AHMED MİDHAT EFENDİ
Yazar, gazeteci, romancı ve nâşir.
Gazetelerdeki makaleleri kitap haline getirilen yazarlardan
MUALLİM NÂCİ
Şair; tenkit, lugat ve edebiyat tarihi çalışmalarıyla tanınan müellif.
Edebiyât-ı Cedîde dönemi makale yazarlarından
CENAB ŞAHABEDDİN
Servet-i Fünûn dönemi şair ve nesir yazarı.
Edebiyât-ı Cedîde dönemi makale yazarlarından
YALÇIN, Hüseyin Cahit
Gazeteci, hikâye ve roman yazarı, edebiyat eleştirmeni.
İlmî makale yazarlarından
RIZA TEVFİK BÖLÜKBAŞI
Feylesof lakabıyla tanınan II. Meşrutiyet devri şairi, edebiyatçı, felsefeci ve politikacı.
İlmî makale yazarlarından
GÖKALP, Ziya
Türkçülük akımının nazariyatçısı, fikir adamı, sosyolog ve eğitimci.
İlmî makale yazarlarından
MEHMED FUAD KÖPRÜLÜ
Türk edebiyatı tarihçiliğinin ilmî kurucusu, Türkoloji’de yeni ufuklar açmış ilim otoritesi, edip, yazar, siyaset ve devlet adamı.
Cumhuriyet dönemi makale yazarlarından
SÜLEYMAN NAZİF
II. Meşrutiyet dönemi şairi, yazar ve gazeteci.
Cumhuriyet dönemi makale yazarlarından
ABDULLAH CEVDET
Son devir fikir ve siyaset adamı, Jön Türk hareketini başlatanlardan biri.
Cumhuriyet dönemi makale yazarlarından
ALİ KEMAL
Gazeteci, yazar, edebiyat ve siyaset adamı.
Cumhuriyet dönemi makale yazarlarından
BEYATLI, Yahya Kemal
Türk şairi ve nesir yazarı.
Cumhuriyet dönemi makale yazarlarından
KARAOSMANOĞLU, Yakup Kadri
Türk edip ve diplomatı.
Cumhuriyet dönemi makale yazarlarından
ATAY, Falih Rıfkı
Gazeteci ve yazar.
Makale yazarlarından
TANPINAR, Ahmet Hamdi
Cumhuriyet dönemi şairi, romancı, deneme yazarı ve edebiyat tarihçisi.
Makale yazarlarından
ÜLKEN, Hilmi Ziya
Son dönem Türk bilim ve fikir adamı.
Makale yazarlarından
ARIK, Remzi Oğuz
Türk fikir ve ilim adamı, arkeolog.
Makale yazarlarından
MERİÇ, Cemil
Fikir adamı ve edebiyatçı.
Makale yazarlarından
GÜNGÖR, Erol
Sosyal psikolog, fikir adamı ve yazar.
Makale yazarlarından
TOPÇU, Nurettin
Fikir adamı, ahlâk felsefecisi, Hareket dergisinin kurucusu.
Makale yazarlarından
KAPLAN, Mehmet
Edebiyat tarihçisi, tenkitçi ve yazar.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER